header_top

Arkiv 2016 - Årsmøde 2016 - Vest ABCD

Udskriv

ÅRSMØDER 2016

SØNDAG DEN 9. OKTOBER 2016
i Ikast Golf Klub
Deltagere: Max 2 personer pr. klubProgram - FÆLLES – REGIONSGOLF VEST SENIOR/VETERAN og ABCD

Kl. 08.00 Indskrivning og morgenkaffe
Kl. 09.00 - 10.30 Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Kl. 10.30 - 12.00 Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
Kl. 12.00 Frokost inkl. 1 øl/vand
Kl. 13.00 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand


Program - ÅRSMØDE - REGIONSGOLF VEST ABCD

Kl. 10.30 - 12.00: Årsmøde - REGIONSGOLF VEST ABCD

Bestyrelsen:
Steen Ogstrup, Birte Hvid, Bjarne G. Jensen, Karsten Troelsen, Kurt Jensen

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde 2 år frem (2018) og fastlæggelse af bane til regionsfinalen 2 år frem (2018)
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m. På valg er;
  - Steen Ogstrup, Aarhus Ådal (modtager genvalg
  - Karsten Troelsen, Gyttegaard. (modtager genvalg)
  - Kurt Jensen, Hals (modtager genvalg)
  Valg af suppleant
  Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Forslag til vedtægter
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt


Forslag til behandling på Regionsgolf Vest ABCD årsmødet sendes senest den 1. september til bestyrelsesformanden Steen Ogstrup på e-mailadressen sco@vd.dk

Med venlig hilsen
Regionsgolf Vest ABCD
Steen Ogstrup


Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2016 er det Regionsgolf Vest Senior/Veteran, der administrerer tilmeldingerne.

Ønsker man at deltage i 18 hullers golfturnering, som Ikast Golf Klub velvilligt stiller bane til rådighed for, bedes DGU nr. noteres på formularen.

Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 425,- pr. person.
Betaling bedes overført til konto: 1682 322 679 2006 mærket ”Årsmøde+Klubnavn”.
Tilmeldings-/betalingsfrist 25. september 2016. Tilmelding - klik her


 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.